Huvudkontor SE: 0046 42 450 76 00

ANMÄLNINGSPLIKT VID SKADEHÄNDELSE

Olyckor kan hända, ingen går säker för sådana. Avgörande är att du som PEMA-kund väljer det rätta tillvägagångssättet i händelse av skada.

Observera:
I händelse av skada är du skyldig att anmäla den till PEMA inom 48 timmar.
Om du bryter mot denna anmälningsplikt riskerar du din aktuella skyddsnivå enligt den avtalade ansvarsfriskrivningen!

Information

Meddelanden om följderna vid överträdelse av skyldigheten att självständigt ge uppgifter och att besvara frågor efter försäkringsfallet:

På grund av de avtalsmässiga överenskommelserna ska du efter det att ett försäkringsfall uppstått ge oss alla uppgifter som bidrar till att klargöra de faktiska omständigheterna (så kallad informationsskyldighet genom att självständigt ge uppgifter) eller krävs för att fastställa försäkringsfallet respektive omfattningen av våra skyldigheter (så kallad informationsskyldighet genom att besvara frågor).

Om du i bedrägligt syfte eller uppsåtligt bryter mot skyldigheten att informera befrias vi från skyldigheten att tillhandahålla täckning.

Om du å andra sidan bryter mot en av dessa skyldigheter av grov vårdslöshet kan vi minska vår täckning i förhållande till hur grov din oaktsamhet är. Minskningen uteblir om du kan bevisa att det inte var fråga om grov oaktsamhet vid överträdelsen mot skyldigheten.
 

Har du frågor eller vill du boka in en individuell konsultation? Kontakta oss idag. Vi ser fram emot att höra av dig.

KONTAKT