Huvudkontor SE: 0046 42 450 76 00

PEMA Services – Våra tjänster

Som Europas ledande uthyrare av lastfordon kan vi erbjuda en uthyrningspark med över 18 000 fordon, t. ex. dragfordon, trailers m.m., samt tillhörande tjänster. Hit hör vidareutbildning och workshops på vår utbildningsakademi, telematikmoduler samt Finansiering erbjudande.

PEMA – EN JÄMBÖRDIG PARTNER FÖR DIG

PEMA har fyrtio års erfarenhet av kommersiella fordon och är därför en pålitlig partner när det gäller transporter. Våra professionella service- och underhållsarbeten på hyrfordonen är en viktigt trygghetsfaktor för dig. Om en olycka skulle inträffa agerar vi snabbt med reparation eller ersättningsfordon.

TILLVALSTJÄNSTER

Intelligent telematik

Kunden kan vid behov komplettera den hyrda lastbilen, trailern eller växelflaket med positions- och telematiklösningar för optimal fordonshantering. Telematikportalen är tillverkaroberoende vilket gör att den kan användas i olika datasystem. Dessutom kan även fordon som inte ingår i PEMA:s fordonspark, utan ägs av speditionsföretaget, anslutas till portalen. Transportföretagets arbete effektiviseras. Information från alla fordon samlas i portalen och det går snabbt att få en överblick. PEMA kan även erbjuda övervakning av fordon med telematik även vid korttidshyrning.

PEMA utbildningsakademi

PEMA håller sig alltid uppdaterad inom teknik och know-how. Ett stillastående fordon är inget alternativ för oss. Med PEMA-akademins utbildningsprogram delar vi gärna med oss av våra kunskaper. Vi ger dig möjlighet att lyckas med hjälp av olika, kvalificerade vidareutbildningar. Hos oss kan du skaffa dig kunskap om och vidareutbilda dig i olika logistikteman.

I vårt stor utbud av kurser för yrkesförare och vidareutbildningar ingår bl.a. en utbildning i Farligt gods och säkerhetsutbildning. Du kan välja om du vill gå en vidareutbildning på någon av våra utbildningsplatser i Tyskland eller om du hellre vill att våra utbildare kommer till ditt företag.

Finansiering av kommersiella fordon

PEMA är ett företag i bankgruppen GEFA och tillhör därmed den franska bankkoncernen Societe General - en av de största bankerna inom EU. GEFA är dessutom en av de största finansiärerna av transportobjekt i Tyskland. Ta chansen att utnyttja denna samlade kompetens och bestäm dig för någon av våra intressanta finanslösningar för hyrfordon. Tillsammans går vi igenom och kommer överens om ett koncept som är ekonomiskt fördelaktig och flexibelt för dig.

Har du frågor eller vill du boka in en individuell konsultation? Kontakta oss idag. Vi ser fram emot att höra av dig.

KONTAKT