Huvudkontor SE: 0046 42 450 76 00

PEMA-skadekatalog innehåller viktig information om vad du bör vara uppmärksam på. PEMA betonar vikten av ärlighet och öppenhet – även när hyrfordonet återlämnas. Både för kunden och PEMA är det viktigt att vara noggrann på denna punkt. Därför erbjuder vi dig en öppen återlämningsprocess som är lätt att förstå. Den följer konsekvent vårt återlämningsprotokoll och skadekatalogen och utförs av kunniga PEMA- medarbetare. 

Dessutom går det att begränsa eventuella kostnader vid återlämnandet och ytterligare öka säkerheten mot oförutsedda kostnader med hjälp av vårt erbjudande Safe Return, . Skaffa dig en bild av vad som gäller här innan du lämnar tillbaka bilen och ta en titt i PEMA:s skadekatalog.

Har du frågor eller vill du boka in en individuell konsultation? Kontakta oss idag. Vi ser fram emot att höra av dig.

KONTAKT