Huvudkontor SE: 0046 42 450 76 00

TRANSPARENS, RIMLIGHET OCH ÄRLIGHET SAMT KALKYLSÄKERHET

PEMA Safe Return gör det möjligt att beräkna kostnaden för användningen av fordonet tillika med återlämnandet.

PEMA Safe Return skyddar dig från oförutsedda kostnader när fordonet lämnas tillbaka. Även om du inte har detta skydd bedömer vi alltid fordonets tillstånd på ett öppet och rättvist sätt. Nyttofordon ska, i ordets rätta bemärkelse, kunna utnyttjas. Därför behöver du inte betala för normalt slitage. Skulle det däremot förekomma våldsskador debiteras den som är ansvarig för skadan. Olika skador finns klart definierade i vår skadekatalog.

Med trygghetstjänsten Safe Return minskar kostnaderna och med dem även risken för oförutsedda utgifter. En borttappad nyckel, fjärrkontroll eller andra vanliga misstag täcks t. ex. av Safe Return. Dessutom kan skador, som inte ingår i ett normalt slitage, undantas upp till ett fastställt belopp

Öppenhet, rättvisa och tillförlitliga kostnadsberäkningar gör det enkelt att beräkna kostnaderna för fordonsanvändning och fordonsåterlämning med PEMA Safe Return.

Har du frågor eller vill du boka in en individuell konsultation? Kontakta oss idag. Vi ser fram emot att höra av dig.

KONTAKT