Huvudkontor SE: 0046 42 450 76 00

HELTÄCKANDE SKYDD MED PEMA:S TRYGGHETSPAKET

Vi kan erbjuda dig en exklusiv uppsättning trygghetstjänster anpassade till dina krav och till förmånliga villkor.

Förutom den obligatoriska trafikförsäkringen kan du välja mellan fyra olika försäkringspaket. Beroende på dina behov täcker ditt individuella försäkringsskydd kostnader för viltolyckor, extrema väderförhållanden, brand och explosioner, glasskador m.m. Dessutom kan du välja försäkringar för specifika förhållanden, så att ditt hyrfordon alltid är optimalt försäkrat, exempelvis för körningar genom Afrika, Asien eller Ryssland.

Ansvarsforsikring

Dækningens omfang

Dækning og sikring mod krav om skadeserstatning ved: 

 • Personskader
 • Materielle skader
 • Formueskader 

En frivillig selvrisiko er også mulig. 

KASKOFORSIKRING TIL MOTORKØRETØJER KLASSISK

Dækningens omfang

 
 • Ulykker
 • Brand og eksplosion 
 • Glasskader 
 • Ødelæggelse eller totalskader 
 • Tyveri eller røveri
 • Storm, hagl, lynnedslag og oversvømmelse 
 • Ulykker med vildt (fx rådyr eller vildsvin)
 • GAP-dækning 
 • Bjærgnings- og bugseringsudgifter
 

Mulige dækningsudvidelser 

 
 • Dækforsikring: Forhøjet dækning af slid og skader som følge af uheld
 • Færge/jernbane plus
 • Afrika plus
 • Asien plus
 • Rusland plus
 

KASKOFORSIKRING TIL MOTORKØRETØJER BUSINESS

Dækningens omfang er som ved kaskoforsikring til motorkøretøjer klassisk 
 
+ bremser-, drifts- og brudskader
 
Mulige dækningsudvidelser: 
 
 • Dækforsikring: Forhøjet dækning af slid og skader som følge af uheld
 • Færge/jernbane plus
 • Afrika plus
 • Asien plus
 • Rusland plus
 

Motorskydd för gasfordon

Vid skador i samband med användning av en gasanläggning blir vanligtvis den som hyr fordonet ansvarig. Försäkringsskyddet eller tillverkargarantin täcker inte detta. Men det finns möjlighet att teckna en maskinskadeförsäkring från PEMA. Då täcks eventuella skador på motorn som uppstått på grund av att en gasanläggning har använts med upp till 30 000 euro per skadetillfälle.

Däckservicetjänster

Däckservice:
Om du tecknar ett hyresavtal med ett servicepaket för däckservice blir du inte ersättningsansvarig för följande: punktering, bromsplattor, däckskador orsakade av vassa föremål,påkörningsskador, däckskador på grund av felaktigt lufttryck, ovanligt kraftigt slitage samt övriga skador på däcken orsakade av våld. Se tillämpliga delar i kaskoskyddet.

Däckservice Plus:
Om du väljer tjänsten Däckservice Plus får du ett ännu bättre skydd gentemot tjänsten Däckservice. Här slipper du kostnaderna vid en punktering där delar av däcken flyger iväg och orsakar skador på hyrfordonet, t ex skador på stänkskärmen, förar-/passagerardörrarna, luftkablar, bromskablar m.m.

Har du frågor eller vill du boka in en individuell konsultation? Kontakta oss idag. Vi ser fram emot att höra av dig.

KONTAKT