Huvudkontor SE: 0046 42 450 76 00

SERVICE I MODULFORM – FLEXIBILITET TACK VARE PEMA

PEMA service för dragfordon är modulärt utformad och kann alltid anpassas efter kundernas individuella krav. Även för kunder med egen verkstad är dessa modulära servicemöjligheter attraktiva, eftersom hyrfordonen då integreras i den existerande infrastrukturen, och kostnaderna kan hållas nere tack vare de egna insatserna. Pema-kunden väljer just den service han behöver – inte mer och inte mindre – och förblir på så sätt konkurrskraftig.

Servicen inom “Rent Compact“ inkluderar underhåll enligt tillverkarnas anvisningar och reparationer för drivlinan samt maskinskadeservice. Servicens omfattning kan ökas genom modulen “lagstadgade kontroller“ som framför allt inbegriper HU = Hauptuntersuchung (allmän besiktning), SP =Sicherheitsprüfung (≈ säkerhetskontroll) och AU = Abgasuntersuchung (≈ avgaskontroll).

Servicen enligt “Rent Complete“ omfattar vidare normalt slitage. Dessutom ingår här underhåll av hela hyresobjektet inklusive all extra utrustning som anskaffats. Det gäller till exempel för kranpåbyggnader, kompressorer, hydrauliska aggregat, kylaggregat eller bakgavellyft. Modulen avrundas med att ersättningsfordon står till förfogande och dygnet-runt-servicen i hela Europa (24/7).

För båda byggstenarna – såväl för “Rent Compact“ som för “Rent Complete“ – kan modulen däckservice, vilken omfattar normalt bruksslitage – alltså framför allt reparationer och ersättningsdäck –, väljas till. Denna modul kan utvidgas till att även gälla som skydd vid punktering, in- och påkörningsskador samt följdskador.

Med serviceprodukten “Basic“ erbjuder PEMA dessutom en lösning för specialfordon. Med detta avses full service för chassit. Underhåll och reparationer av på- och tillbyggnader i chassit, som till exempel vid tanksläp och silosläp kan integreras i den personliga servicestrukturen.
 

MODULÄRA SERVICEVARIANTER

Omfattning av serviceprodukter Rent Compact

I denna modul ingår följande serviceprodukter:

 
  • Underhåll enligt tillverkarens anvisningar   
  • Reparationer för drivlinan på grund av normalt slitage
  • Maskinskadeservice med 24 timmars hotline vid akutsituationer.
 

Tillval: Lagstadgade undersökningar. Denna modul innehåller framför allt Hauptuntersuchung (HU), Sicherheitsprüfung (SP) och Abgasuntersuchung (AU). Vid däckservice som tillval tar vi oss an inte bara det normala bruksslitaget utan tillgodoser även behovet av reparationer och reservdäck. Med ett tilläggsskydd för punktering, in- och påkörningsskador samt följdskador är du rustad för alla scenarier.

Omfattning av serviceprodukter Rent Complete

I denna modul ingår följande serviceprodukter:

 
  • Underhåll enligt tillverkarens anvisningar
  • Reparationer på grund av normalt slitage
  • Maskinskadeservice med 24 timmars hotline för akutsituationer
  • Underhåll av hela hyresobjektet inklusive all införskaffad extra utrustning (till exempel kranpåbyggnader, kompressorer, hydrauliska aggregat, kylaggregat eller bakgavellyft m.m.)
  • 24 timmars-service 365 dagar per år i hela Europa samt ersättningsfordon om så behövs.
 

Valbar däckservice: Här tar vi oss an inte bara normalt bruksslitage utan framför allt även reparationer och ersättningsdäck. Med ett tilläggsskydd för punktering, in- och påkörningsskador samt följdskador är du rustad för alla scenarier.

Information om Rent Complete-paketet för specialfordon: Om du har hyrt ett specialfordon omfattar underhåll och reparationer såväl förarhytt som på- och tillbyggnader, som t.ex. tanktrailer och silotrailer. Med PEMA Rent Complete kan du och din förare helt förlita er på den unika och omfattande servicen med den mångåriga PEMA-kvaliteten och koncentrera er på era projekt.

Bra att veta

Då ett nytt PEMA hyresavtal för lastbilar sluts byts spolarvätska, torkarblad, belysning och säkringar ut omedelbart utan kostnad i varje PEMA Truck Center. Kör till ett PEMA Truck Center i närheten, och vi ser till att du kommer ut på vägen säkert och bekvämt.

Har du frågor eller vill du boka in en individuell konsultation? Kontakta oss idag. Vi ser fram emot att höra av dig.

KONTAKT