Huvudkontor SE: 0046 42 450 76 00

Med PEMA kan du agera snabbt och marknadsmässigt på olika transportuppdrag. Tack vare kundspecifika avtalslösningar kan vi erbjuda dig ett individuellt koncept anpassat till just dina behov.

Vi kan erbjuda dig individuellt anpassade hyresavtal med flexibla avtalstider, specialavtal, avtal för underleverantörer, flexibilitet genom avtalat antal mil , säsongspriser samt även ramavtal baserade på pay-per-use-system. Välj ett fordon ur vår moderna fordonspark och välj sedan mellan dags-, kort- eller långtidshyra. Det går självklart även att få ditt företags design på fordonet. Du får pengar över till andra investeringar.

Vårt fokus är att du ska kunna prioritera din kärnverksamhet.

HYRTIDER

Dagshyra Korttidshyra Långtidshyra
En dag till en månad En månad till 12 månader Från 12 månader

AVTALSALTERNATIV

RENT Basic

Med Rent Basic integrerar du ett specialfordon - t ex en tanktrailer eller ett silofordon– i ditt vanliga utbud. Genom avtalsalternativet RENT Basic ingår fullservice för det hyrda chassit. Varken mer eller mindre.

RENT PLUS

Avtalsalternativet PEMA Rent Plus ger dig maximal flexibilitet i din verksamhet. När hyrtiden löpt ut avgör du i varje enskilt fall om du vill återlämna fordonet, fortsätta att hyra det eller välja att köpa det hyrda objektet.

RENT FLEX

Har du kostnader när fordonet inte används? Inte med Rent Flex. Om du bara använder ditt ekipage i liten omfattning eller inte har möjlighet att planera användningen, kan du med Rent Flex avtala en exakt milredovisning med hjälp av pay-per-use i kombination med en bashyra.

RENT Season

Vill du kunna utnyttja fördelarna med långtidshyra men har en säsongsberoende användning med varierande intäkter och likviditet? Då tar vi hänsyn till detta, flexibelt och individuellt, med avtalsmodellen Rent Season.

Har du frågor eller vill du boka in en individuell konsultation? Kontakta oss idag. Vi ser fram emot att höra av dig.

KONTAKT