Huvudkontor SE: 0046 42 450 76 00

För säker transport av flytande ämnen erbjuder PEMA tankfordon. Då sätter vi oftast in fordon från företaget Feldbinder. Givetvis är det möjligt, om kunden så önskar, att anlita leverantörer som Van Hool, Kässbohrer och andra.
Som uthyrare av kommersiella fordon sticker PEMA ut i det här segmentet på grund av en omfattande portfolio med tänkbara modeller och utrustning – både för korttids- respektive långtidshyra. PEMAs tankfordonspark innehåller fordonskonfigurationer för tekniska produkter med och utan ADR-registrering och likaså för livsmedel. 
Fordonsparken omfattar följande fordonstyper vars specifikationer motsvarar de typiska marknadskraven enligt standard:

•    Feldbinder tanktrailer TSA 30.3-1/35.3-1 ADR
•    Feldbinder tanktrailer TSA 30.3-1 BIT
•    Feldbinder tanktrailer TSA 32.3-2 LM/TSA 33.3-3 LM/TSA 34.3-3 LM

För lossning på egen hand av tankfordon erbjuder PEMA vid behov även lämpliga dragfordon för påhängsvagn med kompressor, som till exempel Jupiter 150, XK 12 eller Drumm 9000.
Då står dragfordon med eller utan ADR-utrustning till ditt förfogande.

Därtill har VOLVO FM Light upptagits i produktförteckningen. När det gäller standardfordon i detta segment har PEMA medvetet beslutat sig för dragfordonet från samarbetspartnern Volvo lastvagnar, eftersom detta fordon tekniskt har övertygat över hela linjen och även är mycket omtyckt av kunderna. Volvo lastvagnar sparar inte på säkerheten, på förarens körkomfort och inte heller på drivability utan bara på vikten!

För transport av tankcontainrar enligt ADR, C715, C745, C782 erbjuder PEMA också lämpliga chassin för tankcontainrar i växelutförande för uthyrning.

De lämpliga dragfordonen av märkena Volvo, MAN, DAF, Mercedes-Benz, Iveco och Renault med kompressor hittar du också i vår hyrbilspark.

Vid långtidshyra ställer PEMA gärna även fordon till förfogande som motsvarar dina specifika kundegenskaper – om så önskas även med personlig företagsdesign.

Utöver detta utbildar vi dina förare inom ramen för PEMA Akademi under obligatoriska kurser inom utbildningen av förare för vägtransport av farligt gods enligt föreskrifterna från ADR/GGVSEB = Gefahrgutverordnung (≈Förordning om transport av farligt gods inom och utanför landet på väg, järnväg och sötvatten)
 

Chemietankauflieger 30 m³ 1 Kammer

Tanktrailers 30 m³ 1 Kammer

volym 30.000l / i en tank / tankkod L4BH Manhål DN 500 och rengöringshål DN 300 med överflödesfunktion Förberedd för varmvatten uppvärmning
100mm isolering mantlad med rostfritt stålhölje Materialuttag DN 80 på baksidan på höger sida Aluminiumfälgar
2 slangrör 6 m DN 160 ADR-utrustning med brandsläckare, varningsskyltar, jordningsanordning Verktygsbox (rostfrittstål)

Har du frågor eller vill du boka in en individuell konsultation? Kontakta oss idag. Vi ser fram emot att höra av dig.

KONTAKT