Huvudkontor SE: 0046 42 450 76 00

Information om behandling av personuppgifter på www.pema.eu

Vi skyddar dina personuppgifter

Tack för att du besöker vår webbplats! Det gläder oss att du är intresserad av vårt företag. PEMA GmbH (nedan PEMA) lägger stor vikt vid att skydda dina personuppgifter. Därför vill vi med följande information berätta för dig vilka uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats och för vilka ändamål de behandlas. Denna personuppgiftspolicy gäller för hela webbplatsen som PEMA har juridiskt ansvar för.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (en ”registrerad” enligt dataskyddsförordningen), exempelvis ditt namn enligt folkbokföringen, din ålder, ditt civilstånd, din adress och e-postadress, ditt telefonnummer och bankkontonummer och ditt födelsedatum/personnummer.

Grundläggande information

Utöver vad som anges nedan sker ingen insamling, behandling eller användning av personuppgifter när du besöker våra webbsidor. När du besöker vår webbplats överförs vissa uppgifter om t.ex. din IP-adress, din webbläsare och dess version, ditt operativsystem, webbadressen du kom från och tidpunkten när du besökte vår webbplats.

Dessa uppgifter kan PEMA inte knyta till en viss person. Uppgifterna kombineras inte med andra datakällor. De används uteslutande för att förbättra innehållet och funktionerna på våra webbsidor och för att göra dem attraktiva för besökare. Efter en statistisk analys raderas uppgifterna.

1. Namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och företagets dataskyddsombud

Den här informationen om dataskydd gäller för behandling av personuppgifter av

personuppgiftsansvarig PEMA GmbH, Northeimer Str. 90-94, 37412 Herzberg am Harz, Tyskland. Tel.: +49 (0) 5521 860 0, fax: +49 (0) 5521 860 1139, e-post

PEMA:s dataskyddsombud nås på ovanstående adress eller med personligt adresserad/konfidentiell post eller e-post till: Hans Joachim Metzen, SIZ GmbH, Simrockstr. 4, 53113 Bonn, Tyskland. E‑postadress

2. Insamling och lagring av personuppgifter samt typen av användning och dess ändamål

a) Vid besök på vår webbplats

När du besöker vår webbplats www.pema.eu skickar webbläsaren som används på din enhet automatiskt uppgifter till den server där vår webbplats finns. Dessa uppgifter lagras tillfälligt i en loggfil. Följande uppgifter samlas därmed in utan din inblandning/åtgärd och lagras fram till automatisk radering:

 • IP-adressen till den enhet som öppnat webbsidan
 • datum och tidpunkt som webbsidan öppnades
 • namn och URL för den fil som öppnats
 • webbsidan med länken som du öppnade för att besöka vår webbplats (referent-URL)
 • webbläsaren du använder och i förekommande fall din dators operativsystem samt namnet på din internetoperatör.
 • Ovannämnda uppgifter behandlas av oss för att
 • säkerställa en smidig förbindelse till vår webbplats
 • säkerställa en bekväm användning av vår webbplats
 • utvärdera systemets säkerhet och stabilitet
 • och för andra administrativa ändamål.

Rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. Vårt berättigade intresse grundar sig i ovannämnda ändamål för personuppgiftsinsamling. Vi använder aldrig dessa insamlade uppgifter för att identifiera eller analysera dig som individuell person.

Utöver ovanstående använder vi kakor och analystjänster på vår webbplats. Du hittar mer information om detta i punkt 4 och 5 i denna personuppgiftspolicy.

b) Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Om du i enlighet med artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen uttryckligen har gett ditt samtycke, använder vi din e-postadress för att regelbundet skicka ut vårt nyhetsbrev till dig. För att prenumerera på vårt nyhetsbrev behöver du bara ange en e-postadress.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration med hjälp av en länk som du hittar längst ner i nyhetsbrevet. Alternativt går det bra att skicka ett meddelande till oss om att du vill avsluta din prenumeration. Adressen är kontakt.

c) Om du använder vårt kontaktformulär

Om du vill kontakta oss eller ställa frågor till oss går det bra att göra det via kontaktformuläret som finns på vår webbplats. Du behöver då ange en giltig e-postadress för att vi ska veta vem som skickat frågan och så att vi kan svara. Du kan själv välja vilka andra uppgifter som du lämnar i formuläret.

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter som samlas in via kontaktformuläret är ditt frivilliga samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.

d) Vid jobbansökningar online

Om du ansöker om ett jobb hos oss kommer vi att samla in, behandla och använda dina personuppgifter för att kunna hantera din ansökan. Dina ansökningshandlingar lämnas inte ut till tredje part utan ditt medgivande. Innan du skickar in dina uppgifter måste du ge ditt uttryckliga samtycke till att de uppgifter du lämnar samlas in, behandlas och används samt att dina ansökningshandlingar eventuellt överförs till PEMA GmbH:s verksamhetsställen i Tyskland och i andra länder för hantering av din ansökan. Som användare ansvarar du själv för all information som du skickar till PEMA. Din ansökan kontrolleras av respektive personal-/rekryteringsansvarig samt av behöriga avdelningar och eventuellt av företagsrådet. Uppgifter vidarebefordras endast enligt tillämpliga dataskyddsbestämmelser och i synnerhet för att fullgöra rättsliga förpliktelser.

Observera att ansökningshandlingar som skickas till oss med e-post överförs utan kryptering.

3. Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter lämnas inte ut till tredje part för andra ändamål än de som anges nedan.

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part om

 • du uttryckligen har lämnat ditt frivilliga samtycke till det i enlighet med artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen
 • överföringen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås, på villkor att det inte finns skäl att förmoda att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen
 • överföringen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse i enlighet med artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen
 • överföringen är laglig och krävs för att fullgöra ett avtal med dig i enlighet med artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen.

 

4. Kakor

Vi använder kakor på vår webbplats. Kakor är små filer som din webbläsare skapar automatiskt och lagrar på din enhet (dator, surfplatta, smarttelefon eller annan) när du besöker vår webbplats. Kakor skadar inte din enhet och innehåller inte virus, trojaner eller andra skadeprogram.

I kakor lagras information som rör den enhet du använder. Det betyder dock inte att vi därigenom direkt kan identifiera dig.

Vi använder kakor för att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats. Exempelvis använder vi sessionskakor för att se vilka olika sidor på vår webbplats som du redan besökt. Dessa kakor raderas automatiskt när du lämnar webbplatsen.

För att göra vår webbplats användarvänligare använder vi också kakor som lagras på din enhet under en viss tid. Om du återvänder till vår webbplats för att använda tjänster på den, känner webbplatsen automatiskt av att du besökt den tidigare och vilka inmatningar och inställningar du gjorde då, så att du slipper upprepa dina val.

Dessutom använder vi kakor för att analysera användarstatistik för vår webbplats och optimera de tjänster vi erbjuder dig (se punkt 5). Med hjälp av dessa kakor kan vi se att du redan har besökt vår webbplats när du återvänder. Dessa kakor raderas automatiskt efter en viss tid.

De personuppgifter som behandlas i kakor är nödvändiga för ovannämnda ändamål som rör våra och tredje parts berättigade intressen i enlighet med artikel 6.1f i dataskyddsförordningen.

De flesta webbläsare godkänner kakor automatiskt. Du kan dock konfigurera din webbläsare så att inga kakor lagras på din dator eller så att ett meddelande visas och måste bekräftas innan en ny kaka skapas. Om du helt avaktiverar kakor kan du eventuellt inte använda alla funktioner på vår webbplats.

5. Verktyg för analys och spårning

Följande spårningsåtgärder används av oss med artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen som grund. Vi använder dessa spårningsåtgärder för att säkerställa en funktionsenlig utformning och kontinuerlig optimering av vår webbplats. Dessutom använder vi spårningsverktyg för att analysera användarstatistik för vår webbplats och optimera de tjänster vi erbjuder dig. Dessa intressen anses berättigade med stöd av förutnämnda förordning.

Vilka ändamål som personuppgiftsbehandlingen med dessa spårningsverktyg fyller och vilka kategorier av uppgifter som omfattas framgår av nedanstående beskrivningar av verktygen.

a) etracker:

Vår webbplats använder teknik från företaget etracker GmbH för att analysera uppgifter om användning. I detta syfte skapas kakor (se punkt 4). De uppgifter som genereras med etracker behandlas och lagras uteslutande i Tyskland av etracker. etracker konverterar registrerings- och enhetsuppgifter till en unik kod som inte kan knytas till en person. Uppgifterna kommer inte att användas på annat sätt, sammanföras med andra uppgifter eller lämnas ut till tredje part.

Du kan neka till användningen av spårning utan att det får negativa följder för dig. Mer information om dataskydd hos etracker finns på adressen https://etracker.com/datenschutz.

b) Google Adwords Conversion Tracking

För att föra statistik över hur vår webbplats används och optimera din användarupplevelse på vår webbplats använder vi även Google Conversion Tracking. Om du har hamnat på vår webbplats genom att trycka på en Google-annons skapar Google Adwords en kaka (se punkt 4) på din dator.

Sådana kakor blir ogiltiga efter 30 dagar och används inte för att identifiera enskilda personer. Om användare besöker vissa sidor på Adwords-kundens webbplats och kakan fortfarande är giltig kan Google och kunden se att användaren har klickat på annonsen och därigenom hamnat på en viss sida.

Varje Adwords-kund tilldelas en egen kaka. Kakor kan därför inte spåras på Adwords-kundernas webbplatser. De uppgifter som samlas in med hjälp av konverteringskakor (conversion cookies) används för att sammanställa konverteringsstatistik för Adwords-kunder som har valt att använda konverteringsspårning. Adwords-kunderna kan på så sätt se hur många användare totalt som har klickat på deras annons och som har skickats vidare till en webbplats som försetts med en etikett (tagg) för konverteringsspårning. Kunderna får dock inte tillgång till några uppgifter som kan användas för att identifiera enskilda användare.

Om du inte vill delta i spårningen kan du neka till att sådana kakor lagras genom att ändra inställningarna i din webbläsare, exempelvis genom att generellt avaktivera automatisk lagring av kakor. Du kan också avaktivera kakor för konverteringsspårning genom att ställa in din webbläsare så att kakor från domänen www.googleadservices.com blockeras. Googles dataskyddsinformation om konverteringsspårning finns på https://services.google.com/sitestats/sv.html.

6. Sociala insticksprogram

På vår webbplats använder vi sociala insticksprogram för att marknadsföra oss på de sociala plattformarna Facebook, Twitter, Google+ och Instagram. Denna användning grundar sig på artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen och anses vara ett berättigat intresse enligt dataskyddsförordningen. Respektive leverantör ansvarar för att dessa plattformars behandling av personuppgifter uppfyller kraven i dataskyddsbestämmelserna. Vid integreringen av dessa insticksprogram tillämpar vi en ”två-klicks-lösning” för att skydda besökare på vår webbplats på bästa sätt.

På vår webbplats är det möjligt att använda sociala insticksprogram från följande företag:

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Tweet-knapp från Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
 • +1-knapp från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Recommended-knapp från LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
 • Share-knapp från XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Tyskland.

 

Mer information om hur dina personuppgifter samlas in och används i sociala nätverk hittar du i respektive leverantörs användarvillkor.

a) Facebook

Vi använder insticksprogram från Facebook för att personanpassa vår webbplats, bl.a. med knapparna GILLA och DELA som tillhandahålls av Facebook.

Genom integreringen av insticksprogrammen får Facebook information om att din webbläsare har besökt sidan i fråga på vår webbplats, även om du inte har ett Facebook-konto eller inte är inloggad just då. Denna information (inklusive din IP-adress) vidarebefordras direkt från din webbläsare till Facebooks server i USA och lagras där.

Om du är inloggad på Facebook kan Facebook direkt koppla ditt besök på vår webbplats till ditt Facebook-konto. Om du använder insticksprogrammen på något sätt, exempelvis genom att klicka på knapparna GILLA eller DELA vidarebefordras även denna information direkt till Facebooks server där den lagras. Informationen publiceras dessutom på Facebook och blir synlig för dina vänner på Facebook.

Facebook kan använda denna information för marknadsföringssyften, marknadsundersökningar och behovsbaserad utformning av Facebook-plattformen. I detta syfte skapar Facebook användar-, intresse- och relationsprofiler, exempelvis för att analysera din användning av vår webbplats med avseende på de annonser som visas på Facebook, för att informera andra Facebook-användare om dina aktiviteter på vår webbplats samt för att leverera fler tjänster som har att göra med användningen av Facebook.

Om du inte vill att Facebook ska koppla de personuppgifter som samlas in på vår webbplats till ditt Facebook-konto måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.

Datainsamlingens ändamål och omfattning samt Facebooks övriga behandling och användning av personuppgifter samt dina rättigheter i samband därmed och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet hittar du i Facebooks information om dataskydd på https://www.facebook.com/about/privacy/.

b) Twitter

Insticksprogram från den sociala nätverkstjänsten Twitter Inc. (Twitter) är integrerade på våra webbsidor. Insticksprogrammen (tweet-knappen) känner du igen på Twitter-logotypen på våra sidor. En översikt över olika varianter av tweet-knappen finns på https://about.twitter.com/resources/buttons.

Om du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram skapas en direkt förbindelse mellan din webbläsare och Twitters server. Twitter tar då emot informationen att du har besökt vår webbsida med din IP-adress. Om du klickar på tweet-knappen medan du är inloggad på ditt Twitter-konto kan du länka till innehåll på våra webbsidor från din Twitter-profil. På så sätt kan Twitter koppla besöket på våra webbsidor till ditt användarkonto. Vi vill göra dig uppmärksam på att vi som leverantör av sidorna inte får några upplysningar om innehållet i överförda uppgifter eller hur de används av Twitter.

Om du inte vill att Twitter ska kunna koppla ditt besök på våra webbsidor till ditt konto, bör du logga ut från ditt Twitter-konto.

Du hittar mer information i Twitters personuppgiftspolicy på https://twitter.com/privacy.

c) Instagram

På vår webbplats används också sociala insticksprogram från företaget Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (Instagram).

Insticksprogrammen markeras med en Instagram-logotyp, exempelvis i form av en Instagram-kamera.

Om du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram skapar din webbläsare en direkt förbindelse till Instagrams server. Innehållet i insticksprogrammet överförs direkt från Instagram till din webbläsare och integreras på webbsidan. Genom integreringen får Instagram information om att din webbläsare har hämtat sidan i fråga på vår webbplats, även om du inte har ett Instagram-konto eller inte är inloggad just då.

Denna information (inklusive din IP-adress) vidarebefordras direkt från din webbläsare till en av Instagrams servrar i USA och lagras där. Om du är inloggad på Instagram kan Instagram direkt koppla ditt besök på vår webbplats till ditt Instagram-konto. Om du använder insticksprogrammen på något sätt, exempelvis genom att klicka på Instagram-knappen, vidarebefordras även denna information direkt till en av Instagrams servrar där den lagras.

Informationen publiceras dessutom på Instagram och blir synlig för dina kontakter på Instagram.

Om du inte vill att Instagram ska koppla de personuppgifter som samlas in på vår webbplats direkt till ditt Instagram-konto måste du logga ut från Instagram innan du besöker vår webbplats.

Du hittar mer information i Instagrams datapolicy på https://help.instagram.com/155833707900388.

YouTube-plugin


Vi använder plugin-program från YouTube för att kunna visa videor på vår webbsida. YouTube drivs av YouTube LLC, ett företag med huvudkontor på 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube företräds av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

På vissa av våra sidor använder vi plugin-program från YouTube. Om du går in på en sida som har ett sådant plugin-program – exempelvis vår mediesida – initieras en anslutning till YouTube-servern. YouTube-servern informeras därefter om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ett YouTube-konto när du besöker vår sida kommer YouTube automatiskt att länka denna information till ditt användarkonto. Även när du använder plugin-programmet, t.ex. för att spela upp en video, länkas informationen till ditt konto. Om du inte vill att denna information ska kunna länkas till ditt YouTube-konto, logga ut från både YouTube LLC och från Google Inc. och radera de relaterade kakorna (cookies) innan du använder vår webbsida.

Om du vill läsa mer om syftet och omfattningen på YouTubes insamling, behandling och användning av personuppgifter samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter när det gäller dataskydd, besök:
https://policies.google.com/privacy

Vimeo-plugin

Vi använder plugin-program från Vimeo för att kunna visa videor på vår webbsida. Vimeo drivs av Vimeo LLC, ett företag med huvudkontor på 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

På vissa av våra webbsidor använder vi plugin-program från Vimeo. Om du går in på en sida som har ett sådant plugin-program – exempelvis vår mediesida – initieras en anslutning till Vimeo-servern. Vimeo-servern informeras därefter om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ett Vimeo-konto när du besöker vår sida kommer Vimeo automatiskt att länka denna information till ditt användarkonto. Även när du använder plugin-programmet, t.ex. för att spela upp en video, länkas informationen till ditt konto. Om du inte vill att denna information ska kunna länkas till ditt Vimeo-konto, logga ut från Vimeo och radera de relaterade kakorna (cookies) innan du använder vår webbsida.

Om du vill läsa mer om syftet och omfattningen på Vimeos insamling, behandling och användning av personuppgifter samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter när det gäller dataskydd, besök: https://vimeo.com/privacy

7. Google Maps

På vår webbplats används Google Maps. Det innebär att Google Maps kan hämta kartinnehåll från externa servrar i USA. Din IP-adress kommer sannolikt att sparas under flera månader.

Du hittar mer information i Googles sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy.

8. Länkar till andra webbplatser

Våra webbsidor kan innehålla länkar till webbsidor som tillhandahålls av andra leverantörer. Vi vill göra dig uppmärksam på att den här personuppgiftspolicyn endast gäller PEMA:s webbsidor. Vi kan inte påverka eller kontrollera i vilken utsträckning andra leverantörer efterlever tillämpliga dataskyddsbestämmelser.

9. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part

Dina personuppgifter lämnas inte ut till tredje part förutom om rättsliga förpliktelser kräver det eller om du har lämnat ditt samtycke. Om externa tjänsteleverantörer får tillgång till dina personuppgifter har vi vidtagit juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder och genomför även regelbundna kontroller för att säkerställa att bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen efterlevs.

10. Dina rättigheter

Du har rätt att

enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen få tillgång till av oss behandlade personuppgifter. Du kan särskilt begära att få information om ändamålen med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, kategorier av mottagare till vilka dina personuppgifter har lämnats eller ska lämnas ut samt om planerad lagringstid. Du har rätt att begära rättelse eller radering eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter, att invända mot sådan behandling, att inge klagomål samt att få information om varifrån de uppgifter kommer som inte samlats in av oss och om förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering och åtminstone i dessa fall meningsfull och detaljerad information om denna behandling.

 • enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen av oss utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade eller få ofullständiga personuppgifter kompletterade.
 • enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen begära radering av de personuppgifter som har lagrats av oss, såvida inte behandlingen av personuppgifterna grundar sig på rätten till yttrande- och informationsfrihet, på en rättslig förpliktelse eller på skäl som rör ett viktigt allmänt intresse, eller är nödvändig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • enligt artikel 18 i dataskyddsförordningen kräva att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas om du bestrider personuppgifternas korrekthet, om behandlingen är olaglig men du motsätter dig att personuppgifterna raderas, och vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller om du invänder mot behandlingen av personuppgifter enligt artikel 21 i dataskyddsförordningen.
 • enligt artikel 20 i dataskyddsförordningen i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • enligt artikel 7.3 i dataskyddsförordningen när som helst återkalla ditt samtycke. Det innebär att vi inte får fortsätta med behandlingen av personuppgifter som grundade sig på detta samtycke.
 • enligt artikel 77 i dataskyddsförordningen lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Som regel kan du då vända dig till tillsynsmyndigheten på orten där du har din hemvist eller din arbetsplats, eller där våra juridiska ombud har sitt kontor.

 

11. Rätt att göra invändningar

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på berättigat intresse enligt artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen har du rätt att när som helst av skäl som hänför sig till din specifika situation göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter. Om behandlingen syftar till direkt marknadsföring har du en generell rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Då måste vi upphöra att behandla dina uppgifter utan att du behöver ange någon specifik situation.

Om du vill utöva din rätt att återkalla ditt samtycke eller göra invändningar, behöver du bara skicka ett e-postmeddelande till kontakt.

12. Datasäkerhet

När du besöker vår webbplats skyddas du av programmet SSL (secure socket layer) tillsammans med den högsta nivån av kryptering som din webbläsare stöder. Vanligtvis handlar det om 256-bitars kryptering. Om din webbläsare inte stöder 256-bitars kryptering använder vi i stället 128-bitars v3-teknik. Du kan se att en av våra webbsidor öppnas i krypterad form på nyckel- eller hänglåssymbolen i statusfältet nedtill i din webbläsare.

I övrigt använder vi oss av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot slumpmässig eller avsiktlig påverkan, fullständig eller delvis förlust, förstörelse samt obehörig åtkomst av tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

13. Personuppgiftspolicyns giltighet och ändringar

Den här personuppgiftspolicyn är giltig och färdigställdes i maj 2018.

Vidareutvecklingen av vår webbplats och tjänsterna på den eller ändrade krav enligt lagstiftning eller myndigheters direktiv ändras kan göra det nödvändigt att ändra personuppgiftspolicyn. Du kan när som helst hämta och skriva ut den aktuella och giltiga versionen av personuppgiftspolicyn frånhttps://www.pema.eu/datenschutz på vår webbplats.

14. Kameraövervakning

PEMA Truck- och Traileruthyrning AB kameraövervakar hela området på Bunkalundsvägen 10, Helsingborg.

Kameraövervakningen sker med stöd av intresseavvägning och med syftet att förebygga skadegörelse på och stöld av PEMA´s egendom.

Bilder/Inspelning kommer att sparas 1 vecka.

Dina personuppgifter lämnas inte ut till tredje part förutom om rättsliga förpliktelser kräver det eller om du har lämnat ditt samtycke.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att få tillgång till av oss behandlade personuppgifter.
 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade eller få ofullständiga personuppgifter kompletterade.
 • Du har rätt att begära radering av de personuppgifter som har lagrats av oss.
 • Om du vill utöva din rätt eller göra invändningar, behöver du bara skicka ett e-postmeddelande till kontakt.

 

15. Frågor, synpunkter och klagomål

Om du har frågor om vår personuppgiftspolicy eller om vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta vårt dataskyddsombud direkt:

Hans Joachim Metzen
Dataskyddsombud
Simrockstraße 4
53113 Bonn
Tyskland
Tel. +49 (0) 228 44 95 - 7413
Tel. +49 (0) 228 44 95 - 7555
Privacy Policy

 

Har du frågor eller vill du boka in en individuell konsultation? Kontakta oss idag. Vi ser fram emot att höra av dig.

KONTAKT