Huvudkontor SE: 0046 42 450 76 00

PEMA en föregångare för miljövänlig dual fuel-teknik

Sedan 2012 kan PEMA erbjuda sina kunder fordon som drivs med en blandning av gas och diesel. Dual fuel-tekniken innebär att dieseln blandas med motorgas (LPG) i insugningssystemet, vilket minskar dieselförbrukningen och ger en miljövänligare förbränning.

PEMA underlättar därmed förutsättningarna för en innovativ och hållbar teknik.

 
 • PEMA:s kunder har under de senaste åren utan problem kört 3,5 miljoner mil med dual fuel teknik – vilket bevisar att det fungerar.
 • PEMA är därmed ett bra exempel på långtidsanvändning när det gäller detta framtidsorienterade system och öppnar även upp en avsättningsmarknad för gasol.
 
 
 • Gasol är en avfallsprodukt som bildas vid utvinning och raffinering av råolja.
 • Tack vare PEMA:s ansträngningar motarbetas fördomar mot dual fuel-systemett, vilket främjar dess framtida användning.
 

PEMA utnyttjar ny teknik på marknaden
 

PEMA har som målsättning att alltid kunna erbjuda en så modern fordonspark som möjligt, utrustad med den senaste tekniken, och investerar därför årligen i ca 3 000 nya motor- och dragfordon. Om det är möjligt vill vi gå längre än de lagstadgade miljökraven med våra egna lösningar.

 
 • Som en av Europas största tillverkaroberoende uthyrare av kommersiella fordon tjänar PEMAS:s engagemang inom detta område som en ledstjärna för den övriga marknaden.
 • Som uthyrare ställer PEMA innovativ teknik till förfogande för sina kunder samtidigt som man står för alla anskaffningskostnader – på detta sätt sänker vi trösklarna till den nya tekniken.
 
 
 • Den tekniska utvecklingen leder allt snabbare till effektivare avgasrenings- och drivsystem.
 

PEMA kraftvärmeverk (CHP)
 

Vårt kraftvärmeverk är ett bevis på att PEMA inte enbart agerar miljövänligt när det gäller fordonsparken utan även inom själva företaget. PEMA:s kraftvärmeverk har fått priset Environmental Efficiency Award. Förutom att vi vill minska potentiella miljörisker samt energiförbrukningen vill vi även förbättra arbetsmiljön för PEMA:s medarbetare.

Några imponerande fakta:

 
 • Den årliga CO2-förbrukningen har minskat med över 400 ton
 • Hållbar minskning av energiförbrukningen
 
 
 • Bättre temperaturreglering, behovstyrd energianvändning och högre välbefinnande för medarbetarna
 • Reducering av potentiella miljörisker. Inga kostnader för inspektion och servicegenom att eldningsoljetankarna försvinner.
 

Ny tvätthall och ny lackeringskabin
 

Montering av en ny ekologisk reningsanläggning för vatten från verkstadsdelen visar hur ansvarsfullt PEMA handskas med resurserna.
Tvätthallen rymmer ca 14 000 liter. En slamavskiljare med en volym på 31 kubikmeter har installerats.

Miljöhänsyn stod även i fokus vid montering av en ny 19,5 meter lång lack- och torkningskabin. Anläggningen har en torravskiljare och en vertikal luftkanal med frekvensomriktare och förses med värmeenergi från kraftvärmeverket. Kabinen kan dessutom delas av med hjälp av en rullport. På så sätt går det att lackera och torka i två slutna rum, oberoende av varandra.

Har du frågor eller vill du boka in en individuell konsultation? Kontakta oss idag. Vi ser fram emot att höra av dig.

KONTAKT