Huvudkontor SE: 0046 42 450 76 00

PEMA som arbetsgivare

ETT PROFESSIONELLT, INNOVATIVT OCH TEAMORIENTERAT FÖRETAG

Vårt företag utvecklas ständigt. Därför behöver vi kvalificerade och kompetenta medarbetare som bidrar till att PEMA kan behålla sin position som en ledande, tillverkaroberoende uthyrare både nationellt och internationellt. Vårt företag erbjuder en modern arbetsmiljö med platta hierarkier och korta beslutsvägar. Vi ger dig som medarbetare ansvarsfulla arbetsuppgifter med stort utrymme för egna initiativ och möjligheten att arbeta självständigt och målorienterat.

Våra kärnvärden teamanda, ansvar, engagemang och innovation genomsyrar även hela vår partnerkoncern Société Générales. Ta chansen att bli medlem av vårt team! Utnyttja tillfället att ta ett nytt steg i din karriär.

Detta kan vi erbjuda:

Intressanta arbetsuppgifter med stort eget ansvar
 
PEMA erbjuder sina medarbetare ett öppet och stödjande arbetsklimat i en platt organsation. Efter en gedigen upplärning väntar dig dagligen nya uppgifter som du axlar under eget ansvar. Inom företaget finns en omfattande kompetens som hjälper dig när du behöver det. 

Flexibel arbetstid

Vi vill att vår personal ska trivas med sin arbetsmiljö. Motivationen hos våra medarbetare visar att vi lyckats med vår strävan. Vi vill ge våra medarbetare möjlighet till ett hållbart arbetsliv anpassat till individuella behov, där arbete och privatliv förenas på ett naturligt sätt. Därför har vi en modern och flexibel arbetstidsreglering i många verksamheter - om den konkreta arbetssituationen tillåter det. Eftersom vi vet att många medarbetare är mycket engagerade i sina familjer är det viktigt för oss att våra anställda kan kombinera karriär och privatliv.

Hälsovård för PEMA-medarbetare

För oss är det viktigt att våra medarbetare mår bra. Därför lägger vi stor vikt vid hälsofrämjande åtgärder och en god arbetsmiljö. Regelbundna säkerhetsutbildningar, företagsläkare och gratis influensavaccin är bara några exempel på PEMA:s företagshälsovård. För att förebygga risken för smittspridning bland personal och besökare har vi ett stort antal desinfektionsplatser runt om på våra anläggningar. 

Har du frågor eller vill du boka in en individuell konsultation? Kontakta oss idag. Vi ser fram emot att höra av dig.

KONTAKT